Tıp FakültesiAdli Tıp Anabilim Dalı

Adli Tıp Anabilim Dalı

ANABİLİM DALIMIZDAN "BİLİRKİŞİ UZMAN MÜTALAASI" TALEPLERİNİZ İÇİN, TIP FAKÜLTESİ DEKANLIĞINA (Başıbüyük Yerleşkesi / Maltepe) DİLEKÇE İLE BAŞVURULMALIDIR.

Anayasanın 130. Maddesi, üniversitelere “eğitim-öğretim, bilimsel araştırma, yayın ve danışmanlık yapma” gibi farklı sorumluluklar yüklemiş olup, bu sorumluluklar çerçevesinde bilirkişilk kurumunun işletilmesine de olanak tanımıştır.

Adli Tıp Kurumu Kanununun 31. Maddesi uyarınca, yükseköğretim kurumları veya birimleri¸ adli tıp mevzuatı çerçevesinde adli tıp olaylarında ve diğer adli konularda Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununa göre resmi bilirkişi sayılmıştır.

Yüksek Öğretim Kurumu Kanunu 37. Maddesi, yükseköğretim kurumları dışındaki kuruluş veya kişilerce, üniversite içinde veya hizmetin gerektirdiği yerde, üniversiteler ve bağlı birimlerden bilimsel görüş istenebileceği belirtilmiştir.

---

Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanlığı - Başıbüyük Mah. Maltepe Başıbüyük Yolu Sok.  No:9/1 Maltepe 34854 İstanbul - Telefon : 0 216 421 22 22 / Faks : 0 216 414 47  31

Bu sayfa tarafından en son 02.06.2015 10:34:45 tarihinde güncellenmiştir.