School of MedicineForensic Medicine

Forensic Medicine

Çocuk Koruma Birimi

Hastanemiz bünyesinde çalışan “çocuk koruma birimi”nin çekirdek ekipleri çocuk sağlığı ve hastalıkları, çocuk cerrahisi, adli tıp ve çocuk ruh sağlığı uzmanlarından oluşmaktadır. Hekimlere ek olarak ekipte 2 psikolog ve 1 hemşire çalışmaktadır. Birimde tıbbi dokümantasyon ve sekreterlik çalışmalarından sorumlu bir personel görevlendirilmiştir. Bu ekipteki tüm bireyler bir takım ruhu içinde çalışmaktadır. Ekip çalışanları birbirleri ile belirli aralıklarla toplanarak olguları değerlendirmekte ve olgular konusunda ortak izlem kararı almaktadır.

Birim, çocuk dostu bir dekorasyon içermekte ve hastane kalabalığından uzak bir alanda yerleşmektedir. Bekleme odasında çocuğun oynayabileceği bir alan ya da ilgilenebileceği kitap, dergi, boya kalemi gibi malzemeler bulunmaktadır. Görüşme odası sade ve rahat olup, çocuğun dikkatini dağıtacak, görüşmeden uzaklaştıracak eşyalar bulunmamaktadır. Görüşme odasında rahatça oturulacak 2 koltuk ile gerektiğinde kullanılacak kağıt/renkli kalemler, okul öncesi çocuklarla görüşme yapılırken gereğinde kullanılacak oyuncak ve gerekli malzemelerin bulunmaktadır. Görüşmeyi kayda almak için tavana bir video kamera/ses sistemi monte edilmistir. Bu oda ile bağlantılı, arası aynalı camla ayrılmış bir yan odanın bulunmaktadır. Birimde, aileyle görüşmenin yapıldığı ve ekip üyelerinin toplandığı bir toplantı odası bulunmaktadır. Muayene odası; fizik muayenenin tam olarak yapılabilmesine ve gerekli örneklerin alınabilmesine olanak sağlayacak şekilde yapılandırılmıştır. Birimde ayrıca tüm dosyaların güvenle saklandığı arşiv odası da bulunmaktadır.

ODALAR: (1) Doktor odası , (2) Psikolog odası, (3) İzlem odası , (4) Görüşme odası, (5) Hemşire/Muayene odası, (6) Bekleme odası, (7) Toplantı odası, (8) Sekreter odası ve (9) Arşiv odası.

İhmal/istismar şüphesi üzerine yapılan adli tıbbi değerlendirmede kanıt materyali ve adli örneklerin toplanması ile ilgili doğru prosedürlerin takip edilmesi çok büyük önem taşımaktadır. Birimde çalışan "adli tıp uzmanı" kanıt zinciri prensiplerini bilmekte ve kanıt olarak kullanılacak olan örneklerin önemini takdir ederek yaklaşmaktadır (Kanıt zinciri hukuki bir kavramdır ve bir mahkemede kanıt olarak sunulacak herhangi bir bulgunun kaynağı ve öyküsünün kaynağından mahkemeye kadar bütünlüğü bozulmamış bir zinciri takip ettiği açıkça gösterilebilmelidir. Örneği ele alan herkes ve örneğin saklama koşulları belgelenmeli, zamanı tarihi, yeri belirtilmeli ve uygun olan durumlarda imzalar bulunmalıdır.).