School of MedicineForensic Medicine

Forensic Medicine

Adli Tıp Polikliniği

Anayasanın 130. Maddesi, üniversitelere “eğitim-öğretim, bilimsel araştırma, yayın ve danışmanlık yapma” gibi farklı sorumluluklar yüklemiş olup, bu sorumluluklar çerçevesinde bilirkişilk kurumunun işletilmesine de olanak tanımıştır.

Adli Tıp Kurumu Kanununun 31. Maddesi uyarınca, yükseköğretim kurumları veya birimleri¸ adli tıp mevzuatı çerçevesinde adli tıp olaylarında ve diğer adli konularda Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununa göre resmi bilirkişi sayılmıştır.

Yüksek Öğretim Kurumu Kanunu 37. Maddesi, yükseköğretim kurumları dışındaki kuruluş veya kişilerce, üniversite içinde veya hizmetin gerektirdiği yerde, üniversiteler ve bağlı birimlerden bilimsel görüş istenebileceği belirtilmiştir. Uygulamada da teknik konulardaki uzmanlığı ve tıp alanındaki gelişmeleri daha yakından takip etmeleri nedeniyle, üniversitelere bilirkişi olarak sık olarak başvurulmaktadır.

---

Anabilim Dalımıza bağlı, Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesinde hizmet veren "Adli Tıp Polikliniği"nde mahkeme, savcılık, özel ve tüzel kişilere resmi ve özel bilirkişilik hizmetleri verilmektedir.