School of MedicineForensic Medicine

Forensic Medicine

Mezuniyet Sonrası Eğitim

Ülkemizde adli tıp uzmanının görev tanımı, Adli Tıp Uzmanları Derneği'nin 14-15 Aralık 2002 tarihinde İstanbul'da yapılan "Güz Toplantıları II" içindeki Olağanüstü genel Kurulunda görüşülerek kabul edilmiştir. Aşağıda verilen bu görev tanımı on üç adet öğrenim hedefi içermektedir.

ÖĞRENİM HEDEFLERİ

1. Olay yeri incelemesine aktif katılım. Olayın yeniden kurgulanması için yapılan olay yeri inceleme ekip çalışmasında gerekli kanıt niteliğindeki materyalin belirlenmesi, toplanması, korunması, uygun koşullarda ilgili laboratuarlara gönderilmesi, olay yerinde yapılması gereken, tanıya yönelik testlerin uygulanması gibi adli tıbbi bilgi ve beceri.

2. Ölüm zamanı araştırılması dahil bir cesedin ayrıntılı muayenesi konusunda bilgi ve beceri.

3. Adli otopsi teknikleri konusunda bilgi ve beceri. Doğal ve doğal olmayan ölümlerde, ölüm nedeni, mekanizması ve orijinini aydınlatacak bilgi ve beceri

4. Adli otopsi olgularının makroskobik ve mikroskobik incelenmesinde bilgi ve beceri.

5. Travma olgularının tıbbi incelenmesi, ayrıntılı tanımlaması, fiziksel ve ruhsal muayeneyi yapabilme ve adli tıbbi değerlendirmede bilgi ve beceri. Koruyucu hekimlik uygulamasında tutum ve davranış.

6. Zehirlenmelerin patofizyolojisi ve tanıya yönelik araştırma yöntemleri hakkında bilgi, örnek alma ve laboratuar sonuçlarının yorumlanması konusunda bilgi ve beceri.

7. Bir adli olgudaki ilgili tüm bulgular ışığında laboratuar tekniklerinin örnekleme koşulları, ayırıcı tanı değerleri, güvenilirlik, duyarlılık, geçerlilik ve hata payları konusunda bilgi. Bilimsel analizlerin yorumlanması konusunda bilgi ve beceri.

8. Adli biyolojinin temel konularında bilgi ve yorumlama becerisi.

9. Kimliklendirmede  temel bilgi ve beceri.

10. Adli psikiyatri ile ilgili akıl ve ruh sağlığı konularında bilgi ve beceri.

11. Tıbbi bilirkişinin yasal yetki ve sorumlulukları ile tıbbi girişimlerin yasal sonuçları hakkında hukuk felsefesi ve etik yaklaşımı da içeren bilgi ve yorumlama becerisi.

12. Adli tıbbi araştırmaların bulgularını ve sonuçlarını ayrıntılı olarak tanımlayan ve bilimsel görüş ve yorumu içeren adli tıbbi rapor düzenleme ve/veya görüş sunma bilgi ve becerisi.

13. Günümüzde varolan ve geliştirilecek tüm adli inceleme teknikleri konusunda temel bilgi, Adli Tıp Uzmanları Derneği tarafından akredite edilmiş sertifikasyon programları ile kazandırılmış bilgi ve beceri.


Adli Tıp alanında tıpta uzmanlık eğitimi

/süresi

/rotasyonları

6 yıllık tıp eğitimini tamamlayan hekimler için

4 yıl

2 ay Tıbbi Patoloji,

2 ay Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Has

2 ay Ruh Sağlığı ve Hastalıkları

Tıbbi patoloji uzmanları için

2 yıl

2 ay Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Has

2 ay Ruh Sağlığı ve Hastalıkları

Anabilim Dalımız Akademik Kurulunda alınan karar doğrultusunda; adli tıp uzmanlık eğitimi içinde Adli Tıp Kurumu Başkanlığı Morg İhtisas Dairesinde 6 ay, İhtisas Kurullarında 2 ay ve Şube Müdürlüğünde 1 ay olmak üzere 9 ay rotasyon ögörülmektedir.