School of MedicineForensic Medicine

Forensic Medicine

Mezuniyet Öncesi Eğitim

Fakültemizde 6 yıllık Mezuniyet Öncesi Tıp Eğitimi, Klinik Öncesi Eğitim Dönemi (Faz 1) ve Klinik Eğitim Dönemi (Faz 2 ve Faz 3 olmak üzere kendi içinde iki döneme ayrılır) olmak üzere iki dönemden oluşur.

Klinik Eğitim Dönemi: Faz 2 (3., 4. sınıflar) ve Faz 3 (6. sınıf) eğitim dönemi olarak ikiye ayrılan klinik eğitim döneminde daha çok, yeterlilik kazandırmaya ve geliştrmeye yönelik gelişimsel ve süreç yönelimli öğrenim stratejileri (yaşantısal öğrenme, iş başında öğrenme ve değerlendirme, proje temelli öğrenme vb) kullanılmaktadır  (Şekil 1).

   Şekil 1. Klinik Eğiitim ProgramıOKUNMASI GEREKEN KAYNAKLAR

Travmaya uğrayan hastaya adli tıbbi yaklaşım dersi

(Adli Tabiplik Hizmetlerinin Yürütülmesi ile ilgili Yönetmelik, Yönetmelikte geçen ilgili mevzuat, RehberGüncel Rehber, Adli Rapor Formları ile İlgili Açıklama, Genel Adli Muayene Formu, Konsültasyon raporu, Psikiyatri konsültasyon raporu, Cinsel saldırı formu (erkek), Cinsel saldırı formu (kadın)