Eğitim

MEZUNİYET ÖNCESİ EĞİTİM

Fakültemizde 6 yıllık Mezuniyet Öncesi Tıp Eğitimi, Klinik Öncesi Eğitim Dönemi (Faz 1) ve Klinik Eğitim Dönemi (Faz 2 ve Faz 3 olmak üzere kendi içinde iki döneme ayrılır) olmak üzere iki dönemden oluşur.

Klinik Eğitim Dönemi: Faz 2 (3., 4. sınıflar) ve Faz 3 (6. sınıf) eğitim dönemi olarak ikiye ayrılan klinik eğitim döneminde daha çok, yeterlilik kazandırmaya ve geliştrmeye yönelik gelişimsel ve süreç yönelimli öğrenim stratejileri (yaşantısal öğrenme, iş başında öğrenme ve değerlendirme, proje temelli öğrenme vb) kullanılmaktadır  (Şekil 1).

 

Profesyonelliğe Yönelik Gelişim ve Danışmanlık Programı FAZ 2 EĞİTİM PROGRAMI (Yeterlik Kazanma)

Klinik eğitime uyum

13 hafta

Dahili Hastalıklar Bloğu

12 Hafta

Sinir Sistemi ve Ruh Sağlığı ve Hastalıkları

6 Hafta

Duyu Sistemleri Sağlığı ve Hastalıkları

7 Hafta

Kas İskelet Sağlığı ve Hastalıkları

6 Hafta

Seçmeliler

3+2

Profesyonelliğe Yönelik Gelişim ve Danışmanlık Programı FAZ 2 EĞİTİM PROGRAMI (Yeterlik Kazanma)

Yaşam Boyu Sağlık Bloğu

12 Hafta

Cerrahi Hastalıklar & Girişimsel Uygulamalar Bloğu

9 Hafta

Üreme Sağlığı Bloğu

8 Hafta

Seçmeliler

3+3

Profesyonelliğe Yönelik Gelişim ve Danışmanlık Programı FAZ 3 EĞİTİM PROGRAMI (Yeterlik Kazanma)

Dahili Hastalıklar

2 Ay

Toplum Sağlığı ve Toplum Yönelimli Hekimlik Bloğu

4 Ay

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

2 Ay

Acil Olgulara Yaklaşım ve İlk Müdahale

2 Ay

Seçmeliler

1+1

Şekil 1. Klinik Eğitim Programı

 

MEZUNİYET SONRASI EĞİTİM

Ülkemizde adli tıp uzmanının görev tanımı, Adli Tıp Uzmanları Derneği'nin 14-15 Aralık 2002 tarihinde İstanbul'da yapılan "Güz Toplantıları II" içindeki Olağanüstü genel Kurulunda görüşülerek kabul edilmiştir. Aşağıda verilen bu görev tanımı on üç adet öğrenim hedefi içermektedir.

ÖĞRENİM HEDEFLERİ

 • Olay yeri incelemesine aktif katılım. Olayın yeniden kurgulanması için yapılan olay yeri inceleme ekip çalışmasında gerekli kanıt niteliğindeki materyalin belirlenmesi, toplanması, korunması, uygun koşullarda ilgili laboratuarlara gönderilmesi, olay yerinde yapılması gereken, tanıya yönelik testlerin uygulanması gibi adli tıbbi bilgi ve beceri.
 • Ölüm zamanı araştırılması dahil bir cesedin ayrıntılı muayenesi konusunda bilgi ve beceri.
 • Adli otopsi teknikleri konusunda bilgi ve beceri. Doğal ve doğal olmayan ölümlerde, ölüm nedeni, mekanizması ve orijinini aydınlatacak bilgi ve beceri
 • Adli otopsi olgularının makroskobik ve mikroskobik incelenmesinde bilgi ve beceri.
 • Travma olgularının tıbbi incelenmesi, ayrıntılı tanımlaması, fiziksel ve ruhsal muayeneyi yapabilme ve adli tıbbi değerlendirmede bilgi ve beceri. Koruyucu hekimlik uygulamasında tutum ve davranış.
 • Zehirlenmelerin patofizyolojisi ve tanıya yönelik araştırma yöntemleri hakkında bilgi, örnek alma ve laboratuar sonuçlarının yorumlanması konusunda bilgi ve beceri.
 • Bir adli olgudaki ilgili tüm bulgular ışığında laboratuar tekniklerinin örnekleme koşulları, ayırıcı tanı değerleri, güvenilirlik, duyarlılık, geçerlilik ve hata payları konusunda bilgi. Bilimsel analizlerin yorumlanması konusunda bilgi ve beceri.
 • Adli biyolojinin temel konularında bilgi ve yorumlama becerisi.
 • Kimliklendirmede  temel bilgi ve beceri.
 • Adli psikiyatri ile ilgili akıl ve ruh sağlığı konularında bilgi ve beceri.
 • Tıbbi bilirkişinin yasal yetki ve sorumlulukları ile tıbbi girişimlerin yasal sonuçları hakkında hukuk felsefesi ve etik yaklaşımı da içeren bilgi ve yorumlama becerisi.
 • Adli tıbbi araştırmaların bulgularını ve sonuçlarını ayrıntılı olarak tanımlayan ve bilimsel görüş ve yorumu içeren adli tıbbi rapor düzenleme ve/veya görüş sunma bilgi ve becerisi.
 • Günümüzde varolan ve geliştirilecek tüm adli inceleme teknikleri konusunda temel bilgi, Adli Tıp Uzmanları Derneği tarafından akredite edilmiş sertifikasyon programları ile kazandırılmış bilgi ve beceri.

 

Adli Tıp alanında tıpta uzmanlık eğitimi Süresi Rotasyonları
6 yıllık tıp eğitimini tamamlayan hekimler için 4 yıl

2 ay Tıbbi Patoloji, 2 ay Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hast,           2 ay Ruh Sağlığı ve Hast

Tıbbi patoloji uzmanları için 2 yıl

2 ay Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hast, 2 ay Ruh Sağlığı ve Hast

Şekil 2. Tıpta Uzmanlık Yönetmeliğine göre adli tıp uzmanlığı eğitimi

 

Anabilim Dalımız Akademik Kurulunda alınan karar doğrultusunda; adli tıp uzmanlık eğitimi içinde Adli Tıp Kurumu Başkanlığı Morg İhtisas Dairesinde 6 ay, İhtisas Kurullarında 2 ay ve Şube Müdürlüğünde 1 ay olmak üzere 9 ay rotasyon ögörülmektedir.

 

OKUNMASI GEREKEN KAYNAKLAR

Travmaya uğrayan hastaya adli tıbbi yaklaşım dersi: (Adli Tabiplik Hizmetlerinin Yürütülmesi ile ilgili Yönetmelik, Yönetmelikte geçen ilgili mevzuat, RehberGüncel Rehber, Adli Rapor Formları ile İlgili Açıklama, Genel Adli Muayene Formu, Konsültasyon raporu, Psikiyatri konsültasyon raporu, Cinsel saldırı formu (erkek), Cinsel saldırı formu (kadın)


Bu sayfa Forensic Medicine tarafından en son 10.07.2020 08:31:32 tarihinde güncellenmiştir.

HIZLI ERİŞİM